Služby

Individuální přístup

Každý dům navrhuji pro konkrétního zákazníka, dle jeho specifických požadavků do podmínek stavebního pozemku a jeho okolí. Nejsem prodejce unifikovaných projektů. Naopak – práce pro konkrétního zákazníka vede cestou společného úsilí k výsledku, se kterým budeme oba spokojeni.

Architektonické studie

Architektonické návrhy staveb na míru. Studie provádím v takovém rozsahu, že je možné již v této fázi projektové přípravy získat referenční cenovou nabídku na realizaci budoucí stavby. Na základě investorem odsouhlasené rámcové cenové nabídky můžeme provést ještě dílčí úpravy studie před zahájením prací na projektu.

Projekty

Jako logické pokračování vlastní architektonické studie pro vás zpracujeme projektovou dokumentaci dle požadovaného stupně. Projekt pro územní a stavební řízení, jednostupňový nebo prováděcí projekt. Samozřejmostí jsou i profesní části projektu, energetická náročnost budovy apod.

Dřevostavby

Zkušenosti s realizací dřevostaveb již od roku 1997. Za tu dobu jsem měl možnost poznat řadu specializovaných firem na tuto problematiku při realizaci mnoha desítek individuálních staveb. Některé dodavatele bych nedoporučil ani nepříteli, s jinými mám zkušenosti dobré a s nimi dále spolupracuji.

Zděné technologie

...nejrozšířenější technologie výstavby používané na našem území. Existuje řada zdících materiálů, ale dědečkovské rčení „cihla je cihla“ je prázdné klišé, protože z plných cihel se u nás dnes prakticky vůbec nestaví a cihelné tvárnice jsou zmíněné cihle na hony vzdáleny. Každá stavba chce své, a dnes již máme z čeho vybírat.

Poradenství

Mohu vám pomoci i v dalších souvisejících oblastech buď přímým návrhem nebo ve spolupráci s dalšími specialisty, ať už jde o vytápění a větrání, energetickou náročnost budovy, osvětlení, interiérové materiály, výběr ověřené stavební společnosti až po autorský dozor při realizaci vaší stavby.